Legal conditions

Reservatievoorwaarden

1. Ons contract

Alle boekingen worden gemaakt met Hike and Bike S.L. reisbureau, handelend onder de naam Trek and Ride. Door een reis bij ons te boeken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze Boekingsvoorwaarden (die de volledige overeenkomst tussen u en ons vormen) en uw boeking zal op deze basis door ons worden geaccepteerd. De te leveren diensten zijn die waarnaar wordt verwezen op uw boekingsbevestigingsfactuur.

2. Aanvaarding van boeking en definitieve betalingen

Als we uw boeking accepteren, sturen we een bevestigingsfactuur. Er komt een contract tussen ons tot stand vanaf de datum waarop we de bevestigingsfactuur uitgeven of als u binnen 7 dagen voor vertrek boekt, komt het contract tot stand wanneer we uw aanbetaling accepteren. Raadpleeg uw boekingsbevestigingsfactuur voor meer informatie over definitieve betalingen. Betaling van het saldo van de reissom dient 46 dagen voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Als dit saldo niet op of voor de vervaldatum wordt betaald, behouden wij ons het recht voor om uw boeking als geannuleerd te beschouwen.

Uw boeking wordt geaccepteerd met dien verstande dat u zich bewust bent van en aanvaardt de mogelijke risico's en gevaren die gepaard kunnen gaan met dit soort activiteiten die mentaal en fysiek in staat zijn om deel te nemen aan de gevraagde activiteiten. U bent verantwoordelijk voor het meenemen van de juiste kleding en uitrusting waarover wij u adviseren in onze gedrukte informatie. Trek and Ride, samen met onze gids/leider en iedereen die met ons samenwerkt, is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of ongelukken die kunnen optreden in verband met enig onderdeel van of diensten die verband houden met de reis.

3. Uw gegevens

Om uw reisarrangementen te kunnen bevestigen, moet u alle gevraagde details verstrekken met het saldo van de reisprijs. Noodzakelijke gegevens zijn onder meer volledige naam volgens paspoort, geboortedatum, nationaliteit, paspoortnummer, paspoortuitgifte en vervaldatum en eventuele reeds bestaande medische aandoeningen (waaronder allergieën) die u heeft en die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om uw reisarrangementen te voltooien. Uw boeking kan niet worden bevestigd zonder deze gegevens te verstrekken.

4. De kosten van uw vakantie

Let op, wijzigingen en fouten kunnen voorkomen. U moet de prijs van uw gekozen vakantie controleren op het moment van boeken.We behouden ons het recht voor om fouten in geadverteerde prijzen op elk moment te verhogen / verlagen en te corrigeren voordat uw vakantie wordt bevestigd. Trek and Ride zal u op het moment van boeken op de hoogte stellen van eventuele fouten waarvan wij op de hoogte zijn en van de dan geldende prijs. In dergelijke gevallen zijn wij verantwoordelijk voor de eerste 2% van de extra kosten en bent u verantwoordelijk voor het saldo. Als een toeslag leidt tot een verhoging van meer dan 10% van de reissom, kunt u de boeking binnen 14 dagen na kennisgeving van de toeslag annuleren en volledige restitutie krijgen. Wij brengen geen toeslag in rekening voor boekingen voor reizen binnen de geldigheidsduur van deze brochure zodra deze volledig zijn betaald (BTW is inbegrepen in de totale prijs).

5. Annulering door de reiziger

Als u sommige of alle delen van uw boeking annuleert, zijn er annuleringskosten van toepassing. Een opzegging is pas van kracht wanneer wij een schriftelijke bevestiging van de opzegging hebben ontvangen. Annuleringskosten zijn als volgt:

  • tot 46 dagen of meer voor vertrek 20% annuleringskosten (verlies aanbetaling)
  • 21-46 dagen voor vertrek 50% annuleringskosten
  • 20 dagen of minder voor vertrek 100% annuleringskosten

Vraag tijdens het boeken naar de volledige details van de annuleringskosten. U wordt sterk aangeraden om op het moment van reserveren een annuleringsverzekering af te sluiten die de annuleringskosten dekt. Als u om welke reden dan ook een reis verlaat nadat deze is begonnen, zijn we niet verplicht om ongebruikte diensten terug te betalen.

6. Annulering door Trek and Ride

Mochten wij onverhoopt uw ​​vakantie moeten annuleren om andere redenen dan

  • Fout van de klant
  • Overmacht
  • Onvoldoende aantal om door te gaan met de reis (voor de geprogrammeerde begeleide reizen)

wij bieden u, indien beschikbaar, een alternatieve vakantie van minimaal vergelijkbaar niveau.

In het geval dat deze vakantie minder kost dan uw oorspronkelijke boeking, betalen we het verschil terug. Als u geen alternatief wilt boeken of er geen beschikbaar is, wordt het volledige bedrag terugbetaald. In omstandigheden waarin de annulering het gevolg is van externe gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, zullen restituties worden verminderd met eventuele onherstelbare kosten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die u heeft gemaakt als gevolg van uw boeking, inclusief maar niet beperkt tot visa, vaccinaties, eigen risico reisverzekering of niet-restitueerbare vluchten.

7. Force Majeure

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze boekingsvoorwaarden, betreuren wij dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden of enige vergoeding kunnen betalen wanneer de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van ons contract met u wordt verhinderd of beïnvloed door, of u anderszins schade, verlies of kosten lijdt van welke aard dan ook als gevolg van “overmacht”. In deze boekingsvoorwaarden betekent "overmacht" elke gebeurtenis die wij of de leverancier van de dienst(en) in kwestie niet, zelfs niet met de nodige zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen werkelijke of dreigende oorlog, oproer, burgeroorlog, terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuurrampen of nucleaire rampen, ongunstige weersomstandigheden, brand en alle soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle omvatten.

8. Boekingswijzigingen

Als u van de ene reis naar de andere wilt overstappen of uw boeking wilt overdragen aan een derde partij, moet u dit minimaal 46 dagen voor de voorgestelde vertrekdatum aan ons doorgeven. Er wordt een toeslag van € 120 per persoon per wijziging in rekening gebracht (bovenop eventuele kosten die worden geheven door hotels, grondexploitanten of anderen). Als u ons minder dan 46 dagen vóór de voorgestelde vertrekdatum op de hoogte stelt, is het restitutiebeleid dat van toepassing is op annuleringen van toepassing. Overstappen naar een derde partij is alleen toegestaan ​​als de overnemer voldoet aan alle eisen met betrekking tot de reis, en overstappen naar een ander vertrek kan alleen naar een vertrek binnen de lopende geldigheidsperiode.

Voor wijzigingen in andere arrangementen die in verband met uw reis zijn gemaakt, worden € 60 administratiekosten per boeking per wijziging in rekening gebracht. Deze vergoeding komt bovenop eventuele kosten die worden geheven door hotels, grondexploitanten of anderen. Binnen 10 dagen na vertrek is het niet toegestaan ​​om uw boeking te wijzigen.

9. Wijziging van de reisroute

Hoewel we ernaar streven om alle reizen uit te voeren zoals beschreven, behouden we ons het recht voor om het reisschema te wijzigen. Raadpleeg voor vertrek onze website voor de meest recente updates van uw reisschema.

Voor vertrek: Als we een grote wijziging doorvoeren, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren, als daar tijd voor is voor vertrek. De definitie van een grote wijziging wordt geacht een wijziging te zijn die van invloed is op ten minste één dag op vijf van de reisroute. Wanneer er een grote wijziging wordt aangebracht, kunt u kiezen tussen het accepteren van de wijziging, het verkrijgen van een terugbetaling van het geld dat alleen is betaald voor het landgedeelte van de reis of het accepteren van een aangeboden alternatieve tour.

Na vertrek: We behouden ons het recht voor om een ​​reisschema na vertrek te wijzigen vanwege lokale omstandigheden of gebeurtenissen buiten onze controle. In dergelijke noodsituaties zullen de extra kosten van eventuele noodzakelijke reiswijzigingen door u worden gedekt. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele incidentele kosten die kunnen worden gemaakt als gevolg van de wijziging van de reisroute, zoals visa, vaccinaties of niet-restitueerbare vluchten.

10. Leeftijds- en gezondheidsvereisten

Minimum algemeen beleid: Voor de meeste van onze reizen is de minimumleeftijd voor kinderen 12 jaar. Alle reizigers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg van het kind. Houd er rekening mee dat we geen driepersoonskamers of aangrenzende kamers kunnen garanderen voor gezinnen; begeleidende volwassenen kunnen worden verplicht om te delen met anderen in de groep op basis van twee delen.

Maximaal algemeen beleid: voor de meeste van onze reizen hebben we geen maximumleeftijd, hoewel we u eraan herinneren dat onze reizen fysiek zwaar kunnen zijn en dat een zelfbeoordelingsformulier vereist is voor alle passagiers van 70 jaar en ouder.

We kunnen details verstrekken over verplichte gezondheidsvereisten; we zijn echter geen medische experts. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ten minste twee maanden voorafgaand aan uw reis goed en gedetailleerd medisch advies inwint over de laatste gezondheidsvereisten, aanbevelingen voor uw bestemming en eventuele kosten. Als u dit niet doet en ofwel geen toestemming krijgt om een ​​land binnen te komen, of als gevolg daarvan persoonlijk letsel of overlijden oploopt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enige kosten, verlies of schade die u lijdt, noch zullen wij u de kosten terugbetalen van elk ongebruikt deel van uw reisarrangementen.

11. Kleine groepen & combinatiereizen

Onze reizen vertrekken gegarandeerd zodra ze één volledig betaalde reiziger hebben, tenzij de minimale groepsgrootte specifiek anders vermeldt. Dit betekent dat we soms kleine groepen kunnen hebben. Veel van onze reizen zijn ontworpen om te passen bij andere vertrekken om zo een langere ‘combinatiereis’ te creëren; dit betekent dat een deel van uw groep mogelijk al enkele weken samen reist wanneer u aan uw reis begint. Als u wilt weten voor hoeveel personen uw reis, of een combinatiereis waarvan deze deel uitmaakt, is geboekt, vraag dit dan voordat u boekt.

12. Paspoort en visa

We zullen ons uiterste best doen om u te helpen bij het vinden en boeken van geschikte reisarrangementen voor uw reis. U moet echter een geldig paspoort bij u hebben en alle benodigde visa, vergunningen en certificaten hebben verkregen voor de landen die u tijdens uw reis zult bezoeken. Uw paspoort moet nog zes maanden geldig zijn na de duur van de reis. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van de juiste visa, vergunningen en certificaten voor uw reis. Wij zijn niet verantwoordelijk als u de toegang tot een land wordt geweigerd omdat u niet over het juiste paspoort, visum of andere reisdocumenten beschikt.

13. Reisverzekering

Een reisverzekering is verplicht voor alle reizigers en dient bij boeking te worden afgesloten. Uw reisverzekering moet dekking bieden tegen persoonlijk ongeval, overlijden, medische kosten en noodrepatriëring met een aanbevolen minimale dekking van US $ 200.000 voor elk van de dekkingscategorieën. We raden ook sterk aan om annulering, inperking, persoonlijke aansprakelijkheid en verlies van bagage en persoonlijke bezittingen te dekken. U dient op de eerste dag van uw reis een bewijs van uw reisverzekering te overleggen; zonder kunt u niet deelnemen aan de reis. Als u via ons een reisverzekering afsluit, erkent u dat u tevreden bent met de hoogte van de verzekering die wij hebben geregeld.

14. Aansprakelijkheid

In het boekingsformulier aanvaardt u dat trek- en rittochten (paardrijden, fietsen, wandelen en trekking en multi-activiteit) worden geclassificeerd als een risicosport die fysieke voorwaarden vereist en u accepteert de kenmerken van de paden en de moeilijkheden ervan.

We aanvaarden aansprakelijkheid voor nalatigheid van onze medewerkers of agenten die de dood of lichamelijk letsel van personen of verlies of schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaken, alleen voor zover dit verplicht is onder de toepasselijke wetgeving. Onze verplichtingen, en die van onze leveranciers die een service of faciliteit bieden die bij uw vakantie is inbegrepen, zijn om redelijke vaardigheid en zorg te betrachten om de levering van dergelijke services en faciliteiten te regelen (deze aanvaarding van aansprakelijkheid is onderworpen aan de onderstaande clausule).

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst:

  • Toe te schrijven aan u
  • Toe te schrijven aan een derde partij die niet betrokken is bij de levering van de diensten waarvoor een overeenkomst is gesloten en de gebeurtenis onvoorzien of onvermijdelijk is.
  • Als gevolg van onvoorziene en ongebruikelijke omstandigheden buiten onze macht, waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs niet als alle nodige zorgvuldigheid was betracht.
  • Als gevolg van politieke geschillen, grensafsluitingen, weigering van visa, vakbondsacties, klimaat of andere soortgelijke zaken en enige andere overmacht.

Door een gebeurtenis die de Vennootschap, zelfs met alle zorgvuldigheid, niet kon voorzien of voorkomen.

Behalve in geval van overlijden, letsel of ziekte is elke aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de betaalde prijs. In geval van schade aan zaken is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan het bedrag dat door of namens de eigenaar van de zaak is betaald. In alle gevallen sluit het bedrijf specifiek alle aansprakelijkheid uit voor indirecte of gevolgschade of -kosten, inclusief winstderving, en in alle gevallen zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn in overeenstemming met en/of op identieke wijze aan de contractuele voorwaarden van de bedrijven die de vervoer voor uw reisarrangementen.

15. Optionele activiteiten

Optionele activiteiten die niet in de reissom zijn inbegrepen, maken geen deel uit van de reis of dit contract. U accepteert dat eventuele hulp van uw reisleider of lokale vertegenwoordiger bij het regelen van optionele activiteiten ons op geen enkele manier aansprakelijk maakt. Het contract voor het aanbieden van die activiteit wordt gesloten tussen u en de aanbieder van de activiteit.

16. Claims & klachten

Als u een klacht heeft of ontevreden bent over enig aspect van uw reis, informeer dan uw gids of onze lokale vertegenwoordiger op dat moment zodat zij kunnen proberen de kwestie recht te zetten. Als de kwestie lokaal niet naar uw tevredenheid kan worden opgelost en u een klacht wilt indienen, moet u Trek and Ride op dat moment bellen of e-mailen zodat we kunnen proberen de situatie op te lossen. Als op deze manier geen tevredenheid wordt bereikt, moeten verdere klachten binnen 30 dagen na het einde van de reis schriftelijk bij ons worden ingediend. Als u een van deze instructies niet opvolgt, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwestie die aanleiding heeft gegeven tot uw klacht, aangezien wij niet in staat waren om dit onmiddellijk recht te zetten of het op het juiste moment te onderzoeken..

 

17. Scheidbaarheid

In het geval dat enige bepaling of voorwaarde in deze Boekingsvoorwaarden niet afdwingbaar of nietig is van rechtswege of omdat deze in strijd is met de openbare orde of om enige andere reden, dan wordt een dergelijke bepaling of voorwaarde geacht te zijn gescheiden van dit contract of dienovereenkomstig te worden gewijzigd alleen voor zover nodig om alle resterende voorwaarden te laten voortbestaan ​​en bindend te blijven.

 

18. Foto's en marketing

U stemt ermee in dat wij tijdens de reis gemaakte foto's van u gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden op elk medium dat wij kiezen. U verleent ons een eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke licentie om dergelijke afbeeldingen te gebruiken voor publiciteits- en promotionele doeleinden.

19. Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan worden gebruikt voor elk doel dat verband houdt met de uitvoering van een Reis of om u marketingmateriaal te sturen met betrekking tot onze evenementen en speciale aanbiedingen. De informatie kan worden bekendgemaakt aan onze agenten, dienstverleners of andere leveranciers om ons in staat te stellen de Reis uit te voeren. Voor het overige behandelen wij uw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid (beschikbaar voor inzage op onze website).

20. Toepasselijk recht

De wetten van Spanje beheersen deze Boekingsvoorwaarden voor zover toegestaan. Alle geschillen in verband met een reis of deze Boekingsvoorwaarden moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van Spanje.

21. Geregistreerd adres

Hike and Bike S.L. - Trek en rijd

CIF-B06978589

C/Pidelaserra 9

08397 Pineda de Mar (Spanje)